Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Δοκιμαστική ανάρτηση #2.

-No file-

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελέσματος Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση γραφείων του ΤΑΠ.

-No file-

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην αγορά χαρτιού που προορίζεται για την εκτύπωση και ανατύπωση αρχαιολογικών εκδόσεων με τη διενέργεια πρόχ

-No file-

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην εκτύπωση και ανατύπωση αρχαιολογικών εκδόσεων με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

-No file-

Προμήθεια δέκα (10) συσκευών μικτής καταμέτρησης - ανίχνευσης γνησιότητας χαρτονομισμάτων και δεκαέξι (16) συσκευών ανίχνευσης γνησιότητας χαρτονομισμάτων.

-No file-

"ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚ/Β/9997/28-6-2016
(ΑΔΑ: 7ΩΦΡ469ΗΔΞ-ΣΟΞ)"

-No file-

Προκήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία για την Υπηρεσία Διενέργειας Χρηματαποστολών για λογαριασμό του ΤΑΠ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

-No file-

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην ανατύπωση και εκτύπωση φυλλαδίων για τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία, με τη διενέργ

-No file-

Σελίδες